Aktuale

Covid-19 dhe e drejta për abortin medikamentoz

Kriza shëndetësore e shkaktuar nga pandemia me Covid-19 ka rritur ...
lexon më shumë

Kuvendi e fshehu konkursin për Avokatin e Popullit ...

Kuvendi i RMV në mënyrë jashtëzakonisht jotransparente dhe keqdashëse e ...
lexon më shumë

Padia e parë kundër tekstit shkollor nga arsimi ...

Arsimi në Republikën e Maqedonisë së Veriut fidan për diskriminim ...
lexon më shumë

Urgjentisht Kuvendi ta fillojë procedurën për zgjedhjen e ...

Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi kërkon urgjentisht nga Kuvendi të ...
lexon më shumë

Komisioni për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi mbetet ...

Më 21.10.2020 u mbajt mbledhja e Komisionit për çështje evropiane ...
lexon më shumë