Aktuale

Broshura për shëndetin seksual dhe riprodhues gjatë KOVID-19

COVID-19 është sëmundje serioze dhe secili prej nesh duhet të ...
lexon më shumë

Ministria e Arsimit dhe Shkencës urgjentisht duhet të ...

Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi e përshëndet rekomandimin e Avokatit ...
lexon më shumë

Reagim pas pezullmit të ligjit për parandalimin dhe ...

Gjykata kushtetuese në mbledhjen e 14-të të mbajtur më 14.05.2020, ...
lexon më shumë

Organizatat qytetare e ftojneë qeverinë e RMV – ...

Shoqëria civile dhe Këshilli për bashkëpunim dhe zhvillim të sektorit ...
lexon më shumë

Shërbimet esenciale për shëndetin seksual dhe riprodhues dhe ...

Pavarësisht se për momentin kapacitetet e sistemit shëndetësor janë orientuar ...
lexon më shumë

Çfarë duhet të dimë për seksin gjatë situatës ...

COVID-19 është sëmundje serioze dhe secili prej nesh duhet ta ...
lexon më shumë