Работа со ХЕРА

КОНКУРС за практикант во ХЕРА

На крајот од 2016 година ХЕРА започна со нова програма ...
Прочитај повеќе

Барање за прибирање на понуди за кетеринг услуги

За потребите на спроведување на проектот „Зајакнување на Ромките преку ...
Прочитај повеќе

Конкурс за координатор/ка за млади

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува конкурс ...
Прочитај повеќе

Повик за понуди за логистичка организација на регионална ...

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување распишува Повик за понуди ...
Прочитај повеќе

[Повторен повик] Повик за понуди: Консултант за спроведување ...

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува конкурс ...
Прочитај повеќе

Повик за понуди: Консултант за спроведување на истражување ...

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува конкурс ...
Прочитај повеќе