Hulumtimet

Një nga fushat prioritare të HERA është grumbullimi i të dhënave për gjendjet me shëndetin seksual dhe riprodhues dhe të drejtat seksuale në Maqedoni. Rëndësia nga të dhënat relevante është e rëndësishme për avancimin e shërbimeve të cilat i ofrojmë, por para së gjithash për krijimin e kërkesave të argumentuara për politika nacionale dhe buxhetim.

Hulumtimet të cilat i realizon HERA janë në këto fusha: qasja deri te informatat për shëndet seksual dhe riprodhues; shërbime për shëndet seksual dhe riprodhues për romet; nevoja të njerëzve të cilët jetojnë me HIV; politika sociale dhe buxhetim gjinor; parandalimi nga HIV; mbrojtja nga diskriminimi te LGBT personat; mendimi publik për të drejtat riprodhuese; shëndeti seksual dhe riprodhues te personat me kufizime; qasja deri te kontracepsioni.

HERA përpiqet që të gjitha publikimet e veta t’i publikojë në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Për momentin në gjuhën shqipe janë të kapshme këto publikime:

Raport nga hulumtimi për mundësitë për informimin e nxënësve nga fusha e shëndetit riprodhues dhe mbrojtja e tij në shkolla

Roli i vetëqeverisjes lokale në avancimin e shëndetit seksual dhe riprodhues te të rinjtë

Publikimet tjera nga kjo kategori mund t’i lexoni në gjuhën maqedonase në këtë link

Hulumtime

Hulumtim “Dokumentimi i efekteve që legjislacioni regresiv maqedonas dhe politikat kufizuese për abortin i kanë mbi të drejtat e njeriut: gjetjet dhe rekomandimet kyçe”

“Dokumentimi i efekteve që legjislacioni regresiv maqedonas dhe politikat kufizuese për abortin i kanë mbi të drejtat e njeriut: gjetjet dhe rekomandimet kyçe” e hulumton efektin dhe pasojat nga miratimi i Ligjit ekzistues për ndërprerjen e shtatzënisë në vitin 2013, me të cilin vendosen dispozitat ligjore kufizuese dhe vështirësohet qasja deri te aborti i sigurt dhe legal në Maqedoni. Efektin […]

Më tepër »

Vlerësimi i nevojave të mekanizmave lokal për mbrojtje nga diskriminimi dhe qasja deri te drejtësia

Vlerësimi është përgatitur në kuadër të projektit “Mbrojtja e LGBT nga diskriminimi në nivel lokal”, të cilin e zbatojnë HERA dhe Koalicioni Të drejtat seksuale dhe shëndetësore të bashkësive të margjinalizuara. Projekti ka për qëllim ta vërtetojë organizimin e mekanizmave për mbrojtje nga diskriminimi në nivel lokal, kapacitetet e tyre për zbatimin e kompetencave ligjore dhe efikasiteti në mbrojtjen nga […]

Më tepër »

Publikime

Publikime

Fushata

Shërbimet

Puna me H.E.R.A.

Bashkohu me ne! HERARinore

  Nëse dëshiron të mësosh më shumë rreth edukatës seksuale gjithëpërfshirëse, të bëhesh vullnetar dhe edukator, të flasësh për tema tabu, të kontribosh për të gjithë të rinjtë, të ndryshosh rrethanat, atëherë je në vendin e duhur! A dëshiron ta shfrytëzosh kohën tënde për diçka më ndryshe nga aktivitetet e tua të përditëshme? A dëshiron të takosh njerëz të ri, […]

Më tepër »

Shërbime falas

HERA ofron një varg shërbimesh pa pagesë, anonime dhe të besueshme nga fusha e shëndetit seksual dhe riprodhues – HIV testimi, kontrolle gjinekologjike dhe dermatologjike, ndihmë juridike pa pagesë, distribuim të prezervativëve dhe materialeve edukative, këshillime.

Më tepër »

KONKURS për praktikant në HERA

Në fund të vitit 2016 HERA filloi me programin e ri për praktikantë, që është i hapur për të rinjtë. Mundësia që të jesh praktikant te HERA hap drejtime të reja, ku të rinjtë mund të zhvillohen dhe të ndërtojnë përvojë përmes inkuadrimit në aktivitetet e përditshme të organizatës. Të rinjtë të cilët janë të interesuar të jenë praktikant në […]

Më tepër »

Partnerët


Civica Mobilitas Opstina Centar European Delegation in Macedonia UN Women Groupe SOS CFSD Embassy of the United States Skopje, Macedonia Netherlands Embassy in Skopje, Macedonia Astra Network Град Скопје The Global Fund EGAL Коалиција СЗПМЗ Коалиција хомофобија Комерцијална банка Министерство за здравство IPPF - IPPF European Network National partnerscratic Institute NDI Национален младински совет Општина Струмица Македoнска платфoрма прoтив сирoмаштијата Радио МОФ УНФПА Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ) http://psihologija.com.mk/
Copyright 2013 - HERA All rights reserved.