Materialet informative

Materialet informative të cilat i publikon HERA kanë për qëlim ta informojnë opinionin e gjerë dhe grupet qëllimore me të cilat punojmë për avancimin në raport me fushat, çëshjet dhe aktivitetet konkrete. Korniza strategjike e HERA, Shëndeti seksual dhe riprodhues në kornizën zhvillimore pas vitit 2015, Buletinët për planifikim të familjes janë vetëm disa nga publikimet.

HERA përpiqet që të gjitha publikimet e veta t’i publikojë në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Për momentin në gjuhën shqipe janë të kapshme këto publikime:

Çështjet gjinore, shëndeti seksual dhe riprodhues në kornizën zhvillimore për periudhën pas vitit 2015

Buletini për planifikim të familjes nr. 5

Buletini për planifikim të familjes nr. 4

Buletini për planifikim të familjes nr. 3

Korniza strategjike e HERA 2014-2017

Buletini #1 – Qendra e parë familjare

Publikimet tjera nga kjo kategori mund t’i lexoni në gjuhën maqedonase në këtë link.

Materiale informative

Buletini për planifikim familjar Nr.8

Vitin e përmbyllim me botimin e tetë të Buletinit për planifikim familjar, të cilin ia kushtuam mungesës së paguar të lehonisë, si një nga politikat mjaft të rëndësishme që kanë potencial të madh të kontribuojnë drejt avancimit të shëndetit të nënave dhe foshnjave të sapolindura. Përmes intervistave me aktivistë dhe profesorë universitar i shqyrtuam përfitimet që i sjell mungesa dhe […]

Më tepër »

Buletini për planifikim familjar 7

Para Jush gjendet botimi i shtatë i Buletinit për planifikim familjar. Në buletin, përmes intervistës me tre ekspertë dhe profesorë universitarë u përqendruam në 3 fusha mjaft të rëndësishme nga shëndeti seksual dhe riprodhues, të cilat duhet të adresohen.  Mu për këtë, ky numër përmban rekomandime të rëndësishme dhe masa urgjente për çka, në bazë të hulumtimeve, gjendjeve dhe rregullativave, […]

Më tepër »

Buletini për planikim të familjes Nr.6

Në këtë numër janë përfshirë analiza të tre ligjeve të rëndësishme për mbrojtjen e të drejtave të njeriut të grave dhe grupeve të margjinalizuara. E përmendim nevojën për ndryshime të Ligjit për ndërprerjen e shtatzënisë dhe kthimin e të drejtave të cilat femrat në Maqedoni i kanë fituar para dyzet viteve. Flasim për sfidat me të cilat ballafaqohet zbatimi i […]

Më tepër »

EGJS funksionon!

EGJS, çka? EGJS është edukim gjithëpërfshirës seksual. EGJS është proces i vazhdueshëm i fitimit të njohurive, zhvillimit të shkathtësive, qëndrimeve dhe vlerave për identitetin, lidhjet dhe intimitetin dhe për seksualitetin në përgjithësi. EGJS e transferon sistemin e plotë të vlerave të cilat do t’u mundësojnë fëmijëve dhe të rinjve që t’i praktikojnë të drejtat e tyre seksuale dhe riprodhuese dhe […]

Më tepër »

Buletini për planifikim të familjes nr. 5

Para jush gjendet Buletini për planifikim të familjes nr. 5. Koncepti i këtij botimi është pak më ndryshe, duke pasur parasysh rrethanat shoqërore dhe politike. Këtë botim të Buletinit për planifikim të familjes ia përkushtojmë partive politike në Republikën e Maqedonisë, me qëllim që ta theksojmë rëndësinë e prioritizimit të nevojave shëndetësore, ekonomike dhe sociale të gruas dhe bashkësive të […]

Më tepër »

Publikime

Publikime

Fushata

Shërbimet

Puna me H.E.R.A.

Bashkohu me ne! HERARinore

  Nëse dëshiron të mësosh më shumë rreth edukatës seksuale gjithëpërfshirëse, të bëhesh vullnetar dhe edukator, të flasësh për tema tabu, të kontribosh për të gjithë të rinjtë, të ndryshosh rrethanat, atëherë je në vendin e duhur! A dëshiron ta shfrytëzosh kohën tënde për diçka më ndryshe nga aktivitetet e tua të përditëshme? A dëshiron të takosh njerëz të ri, […]

Më tepër »

Shërbime falas

HERA ofron një varg shërbimesh pa pagesë, anonime dhe të besueshme nga fusha e shëndetit seksual dhe riprodhues – HIV testimi, kontrolle gjinekologjike dhe dermatologjike, ndihmë juridike pa pagesë, distribuim të prezervativëve dhe materialeve edukative, këshillime.

Më tepër »

KONKURS për praktikant në HERA

Në fund të vitit 2016 HERA filloi me programin e ri për praktikantë, që është i hapur për të rinjtë. Mundësia që të jesh praktikant te HERA hap drejtime të reja, ku të rinjtë mund të zhvillohen dhe të ndërtojnë përvojë përmes inkuadrimit në aktivitetet e përditshme të organizatës. Të rinjtë të cilët janë të interesuar të jenë praktikant në […]

Më tepër »

Partnerët


Civica Mobilitas Opstina Centar European Delegation in Macedonia UN Women Groupe SOS CFSD Embassy of the United States Skopje, Macedonia Netherlands Embassy in Skopje, Macedonia Astra Network Град Скопје The Global Fund EGAL Коалиција СЗПМЗ Коалиција хомофобија Комерцијална банка Министерство за здравство IPPF - IPPF European Network National partnerscratic Institute NDI Национален младински совет Општина Струмица Македoнска платфoрма прoтив сирoмаштијата Радио МОФ УНФПА Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ) http://psihologija.com.mk/
Copyright 2013 - HERA All rights reserved.