Materialet edukative

Një nga qëllimet e HERA është edhe të parandalojë përmes edukimit. Prandaj, HERA i është përkushtuar publikimit të materialeve edukative nga fusha më e gjerë e shëndetit dhe të drejtave seksuale dhe riprodhuese. Materialet edukative kanë për qëllim të sigurojnë informata të sakta, dhe të vërtetuara nga shkenca dhe mjekësia dhe edukim nga të gjitha fushat në të cilat HERA punon dhe vepron, si për shembull: shëndeti seksual dhe riprodhues (dhuna seksuale dhe gjinore, edukimi moshatar); HIV/SIDA; të drejtat dhe mbrojtja juridike (protokolli për antidiskriminim; praktikat e mira (shkathtësitë prindërore, mëmësia e sigurt) dhe të tjera.

HERA përpiqet që të gjitha publikimet e veta t’i publikojë në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Për momentin në gjuhën shqipe janë të kapshme këto publikime:

„Çfarë duhet të dimë për dhunën seksuale dhe gjinore në kushte të krizës“

Përgjigje për 11 pyetje lidhur me shëndetin seksual dhe riprodhues që të rrotullohen në kokë

Protokolli për caktimin e procedurës për veprim në raste të mbrojtjes nga diskriminimi në bazë të orientimit seksual dhe identitetit gjinor

Qendra e parë familjare

Kontracepsioni dhe aborti

Dhjetë gjëra të cilat duhet t’i dijë çdo grua për abortin medikamentoz

Ambulanca mobile për shërbime gjinekologjike

Publikimet tjera nga kjo kategori mund t’i lexoni në gjuhën maqedonase në këtë link.

Materiale edukative

jg

Broshurë “Çfarë duhet të dimë për dhunën seksuale dhe të bazuar në gjini në kushte të krizës”

Kjo broshurë u dedikohet të gjithë ofruesve të shërbimeve (punëtorëve shëndetësor, punëtorëve social, psikologëve, policisë), organizatat humanitare dhe vullnetarë, të cilët janë inkuadruar në ballafaqimin me krizat humanitare. Broshura është përpiluar në bashkëpunim me grupin punues për përgatitjen e procedurës standarde operative për dhunën e bazuar në gjini në situata krize, me mbështetje të zyrave të UNFPA në Shkupi. Për […]

Më tepër »

Publikime

Publikime

Fushata

Shërbimet

Puna me H.E.R.A.

Bashkohu me ne! HERARinore

  Nëse dëshiron të mësosh më shumë rreth edukatës seksuale gjithëpërfshirëse, të bëhesh vullnetar dhe edukator, të flasësh për tema tabu, të kontribosh për të gjithë të rinjtë, të ndryshosh rrethanat, atëherë je në vendin e duhur! A dëshiron ta shfrytëzosh kohën tënde për diçka më ndryshe nga aktivitetet e tua të përditëshme? A dëshiron të takosh njerëz të ri, […]

Më tepër »

Shërbime falas

HERA ofron një varg shërbimesh pa pagesë, anonime dhe të besueshme nga fusha e shëndetit seksual dhe riprodhues – HIV testimi, kontrolle gjinekologjike dhe dermatologjike, ndihmë juridike pa pagesë, distribuim të prezervativëve dhe materialeve edukative, këshillime.

Më tepër »

KONKURS për praktikant në HERA

Në fund të vitit 2016 HERA filloi me programin e ri për praktikantë, që është i hapur për të rinjtë. Mundësia që të jesh praktikant te HERA hap drejtime të reja, ku të rinjtë mund të zhvillohen dhe të ndërtojnë përvojë përmes inkuadrimit në aktivitetet e përditshme të organizatës. Të rinjtë të cilët janë të interesuar të jenë praktikant në […]

Më tepër »

Partnerët


Civica Mobilitas Opstina Centar European Delegation in Macedonia UN Women Groupe SOS CFSD Embassy of the United States Skopje, Macedonia Netherlands Embassy in Skopje, Macedonia Astra Network Град Скопје The Global Fund EGAL Коалиција СЗПМЗ Коалиција хомофобија Комерцијална банка Министерство за здравство IPPF - IPPF European Network National partnerscratic Institute NDI Национален младински совет Општина Струмица Македoнска платфoрма прoтив сирoмаштијата Радио МОФ УНФПА Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ) http://psihologija.com.mk/
Copyright 2013 - HERA All rights reserved.