Dokumentet për krijimin e politikave

HERA angazhohet që të ndikojë në ndryshimin e ligjeve, politikave dhe të buxheteve, si në nivel nacional, ashtu edhe në atë lokal. Gjatë kësaj përpiqemi që drejtimet të cilat i japim deri te ata të cilët sjellin vendime, gjithmonë të jenë të bazuara në argumente të dëshmuara nga shkenca, por po ashtu të jenë në pajtim me kontekstin social dhe me nevojat e qytetarëve. Dokumentet për krijimoin e politikave janë kontributi ynë drejt sjelljes së ligjeve dhe orientimin e mjeteve të qytetarëve të Maqedonisë drejt rregulloreve dhe intervenimevetë cilat bazohen në praktikën e mirë për avancimin e shëndetit seksual dhe riprodhues.

HERA përpiqet që të gjitha publikimet e veta t’i publikojë në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Për momentin në gjuhën shqipe janë të kapshme këto publikime:

Protokolli për caktimin e procedurës për veprim në raste për mbrojtje nga diskriminimi në bazë të orientimit seksual dhe identetit gjinor

Kontra(të rinjtë)cepsioni

HIV na prekë të gjithë – udhëzues për Deputetët në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë

Korniza për arsimin seksual gjithëpërfshirës

Publikimet tjera nga kjo kategori mund t’i lexoni në gjuhën maqedonase në këtë link.

Dokumente për krijimin e politikave

Barazia gjinore në Republikën e Maqedonisë dhe Agjenda për zhvillim të qëndrueshëm 2030

Analiza e lidhshmërisë së dokumenteve strategjike nacionale për barazi gjinore në realizimin e Qëllimeve për zhvillim të qëndrueshëm Barazia gjinore në Agjendën për zhvillim të qëndrueshëm 2030 (AZHQ) është çështje së cilës i jepet rëndësi e madhe. Qëllimet për zhvillim të qëndrueshëm (QZHQ), i trajtojnë çështjet gjinore në mënyrë të ndjeshme dhe ndërton pritje se barazia gjinore do të merret për prioritet në […]

Më tepër »

Publikime

Publikime

Fushata

Shërbimet

Puna me H.E.R.A.

Bashkohu me ne! HERARinore

  Nëse dëshiron të mësosh më shumë rreth edukatës seksuale gjithëpërfshirëse, të bëhesh vullnetar dhe edukator, të flasësh për tema tabu, të kontribosh për të gjithë të rinjtë, të ndryshosh rrethanat, atëherë je në vendin e duhur! A dëshiron ta shfrytëzosh kohën tënde për diçka më ndryshe nga aktivitetet e tua të përditëshme? A dëshiron të takosh njerëz të ri, […]

Më tepër »

Shërbime falas

HERA ofron një varg shërbimesh pa pagesë, anonime dhe të besueshme nga fusha e shëndetit seksual dhe riprodhues – HIV testimi, kontrolle gjinekologjike dhe dermatologjike, ndihmë juridike pa pagesë, distribuim të prezervativëve dhe materialeve edukative, këshillime.

Më tepër »

KONKURS për praktikant në HERA

Në fund të vitit 2016 HERA filloi me programin e ri për praktikantë, që është i hapur për të rinjtë. Mundësia që të jesh praktikant te HERA hap drejtime të reja, ku të rinjtë mund të zhvillohen dhe të ndërtojnë përvojë përmes inkuadrimit në aktivitetet e përditshme të organizatës. Të rinjtë të cilët janë të interesuar të jenë praktikant në […]

Më tepër »

Partnerët


Civica Mobilitas Opstina Centar European Delegation in Macedonia UN Women Groupe SOS CFSD Embassy of the United States Skopje, Macedonia Netherlands Embassy in Skopje, Macedonia Astra Network Град Скопје The Global Fund EGAL Коалиција СЗПМЗ Коалиција хомофобија Комерцијална банка Министерство за здравство IPPF - IPPF European Network National partnerscratic Institute NDI Национален младински совет Општина Струмица Македoнска платфoрма прoтив сирoмаштијата Радио МОФ УНФПА Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ) http://psihologija.com.mk/
Copyright 2013 - HERA All rights reserved.