Deklarata e Elizabeta Bozhinovska në mbledhjen e 58-të të Komitetit për të drejta ekonomike, sociale dhe kulturore pranë KB-ve