(Македонски) Барање за прибирање понуди за изработка, за промоција и за емитување на видео спот